ESFIVP-I-1.jpg

UAB „Tebesa“ eksporto rinkų plėtra

 

Nuo 2019 metų liepos mėnesio UAB „Tebesa“  įgyvendina projektą, kurio tikslas – padidinti įmonės eksportą, pristatant įmonę ir jos gaminamą produkciją tarptautinėse parodose. 

Šio projekto vykdymo metu UAB „Tebesa“ dalyvaus 8 užsienyje vykstančiose tarptautinėse parodose, kurių metu įmonė sieks sustiprinti pozicijas eksporto rinkose. UAB „Tebesa“ bei jos gaminama produkcija bus pristatoma tarptautinėse parodose, kurios vyks Prancūzijoje ir Vokietijoje.

Dalyvavimas tarptautinėse parodose didins įmonės žinomumą ir konkurencingumą užsienio šalių rinkose. Projekto įgyvendinimas darys įtaką visai įmonės veiklai – augs įmonės gaminamos produkcijos pardavimai, didės pelningumas bei bus labiau diversifikuotos įmonės rinkos.

 

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo.

Projekto pavadinimas  – UAB „Tebesa“ eksporto rinkų plėtra. 

Projekto vykdytojas – UAB „Tebesa“.

 

Bendra projekto vertė - 83 984,00 Eur.

Iš Europos regioninės plėtros fondo projekto įgyvendinimui skiriama iki 41 992,00 Eur.

 

Projekto vykdymo pradžia – 2019.07.02

Projekto vykdymo pabaiga – 2022.09.30